Dombon-a-tanya, Budapest

A hagyományos, népi vásárok a kereskedelmen kívül is kiemelt fontosságú találkozóhelyek voltak. A közösségiség, a kapcsolatépítés, a rokonlátogatás és a beszélgetés terei. A vásárfia, a vásári élmény emléke egy tárgyban, amit a szeretteinknek ajándékozunk, egy kedves gesztus tárgy formájában. A vásárok társadalmi leértékelődésére az elmúlt száz év történelme a magyarázat: a háborúk és viszontagságok miatt a vásárok hosszú időre, szinte teljesen eltűntek életünkből és ezzel együtt a vásárfia is.

Azt kutatjuk, hogy ez után a leértékelődés után újra lehet-e éleszteni, folytatni lehet-e, kell-e a hagyományt, ezt a kedves vásári szokást: új vásárfiákat tervezünk.

A kísérletünk egy mesterséges folyamat, egy mesterséges designevolúció, hiszen a vásári szokások megtörése miatt, a tárgyak, a vásárfiák nem fejlődtek, alakultak az évek során, nem alkalmazkodtak a korhoz, nem fejeznek már ki érzelmeket, nem mesélnek el történeteket. Értelmüket vesztve beleragadtak egy ma már érthetetlen, leegyszerűsített sablonrendszerbe. Mi most mesterségesen próbáljuk ezt a fejlődést előállítani, egy tárgyfejlődést, egy designevolúciót létrehozva. Vásárfiákat tervezünk, amik pótolni akarják az elmúlt évtizedeket és a mára reflektálni.

Ha bebizonyosodik, hogy működnek a tárgyak – hogy mesterségesen újra lehet éleszteni tárgyakat és ez által hagyományokat, szokásokat, történeteket – akkor ez a mesterséges designevolúció végső pontja. Ami ezután lesz, az már nem mesterséges, az már nem az elmúlt évtizedek hiányát próbálja áthidalni és a mai vásárfiák mibenlétét keresni. Az a kísérletünkből kinövő tárgyfejlődés lesz, ami teljesen önálló. Egy üres szakaszt feltöltöttünk, lezártunk és ezután kezdődhet az igazi munka, a valós tárgyfejlődés, amit már a korunk, az igények és a mai szokások hívnak elő.

A kérdés, hogy a mesterséges designevolúció során (újra)tervezett tárgyak megállják-e a helyüket, hogy valóban létre lehet-e hozni új tárgyakat egy újrafelelfedezett szokásból, amit mesterségesen implikálunk? De mindezek hátterében a nagy kérdés áll, hogy mi is a mai vásárfia? A válasz magára várat, az időre és az Önök döntésére.

 

További információ letölthető az egész tervezési folyamatról.